Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Finansai>Auditas>Auditas (19)

Auditas (19)

  
 
 
12345678
Aprašymas

Kokie finansinių ataskaitų audito tikslai? Ko reikia pagal LR audito nuostatus norint tapti auditoriumi? Kuo pasireiškia audito rizikos atranka? Ką turi pirmiausiai daryti audito firma gavusi pasiūlymą atlikti auditą? Kokie dalykai aptariami auditoriaus įsipareigojimų laiške? Kokiais atvejais prarandama auditoriaus nepriklausomybė? Į ką auditorius turi neatsižvelgti nustatydamas mokestį už savo paslaugas. Kokia veikla neturėtų užsiimti profesionalus auditorius? Ką draudžia etinis objektyvumo reikalavimas? Kada galima perlaikyti neišlaikytą auditorijas kvalifikacinį egzaminą? Kaip reglamentuoja audito firmą LR audito įstatymas? Kokios procedūros nėra atliekamos renkantis klientą? Koks išskirtinis audito firmos partnerio bruožas? Kas yra audito firmos klientas Kokias teises turi auditoriai? Kokia informacija gauta audito metu nebus laikoma konfidencialia ir jai atskleisti nereikės kliento sutikimo? Kas gali suteikti auditoriaus kvalifikaciją? Kam priklauso audituojant įmonę sudaryti darbo popieriai? Kas atsako už įmonės paruoštas finansines ataskaita? Į ką auditorius nekreipia dėmesio sudarydamas audito planą ? Kokie revizijos praktiniai uždaviniai? Kokios audito firmos paslaugos, susijusios su auditine veikla? Ko nekeičia kompiuterinių informacinių sistemų taikymas? Kokios vyriausių auditorių pozicijos.? Kokios finansų ir investicijų ciklo sąskaitos? Iš kur gaunama informacija apie nuolatinius klientus? Ko reikalauja apskaitininkų profesijos tikslai? Ką garantuoja geras audito planas? . Kam reikalingi kontrolės procedūrų testai? Kokių procedūrų auditorius neatliks, jei labai gera vidinės kontrolės sistema? Ką vadiname audito rizika? Kokios yra rizikos rūšys? Kokiems įrodymams naudojamos analitinės procedūros? Koks analitinių procedūrų tikslas planuojant auditą? Kam turi įtakos audito programa? Kurią riziką valdo ir kontroliuoja auditoriai? Ką vadiname toleruotina paklaida? Koks yra pagrindinis audito popierių tikslas? Kokie audito darbo popieriai? Koks audito procedūrų tikslas? Kokios audito procedūros? Kokie veiksniai didina apgaulės ir klaidų riziką? Kokie dalykai išdėstomi audito programoje? Kokie įrodymai mažiausiai patikimi? Kokie įrodymai labiausiai įtikinami? Kokią procedūrą atliekant tikrinamas duomenų tarpusavio ryšys? Kokie specifiniai kontrolės tikslai, susieti su buvimo tvirtinimu? Kokiems tikslams naudojamos analitinės procedūros? Kokios pastovių popierių bylos? Kada auditorius gali atsisakyti pateikti išvadą? Nuo ko nepriklauso klaidų ir apgaulės nustatymui papildomų procedūrų parinkimas? Ką įrodo tiesioginis pirkėjo patvirtinimas apie skolos likutį? Koks pgr privalumas važtaraščių numeravimo eilės tvarka? Grįžtamasis dokumentų tikrinimas. Priešakinis dokumentų tikrinimas. Koks pgr dėmesys skiriamas pinigų ir pirkėjų skolų audite? Kuo auditorius neturi rupintis, jei pirkėjų isiskolinimo suma yra patvirtinta iki fin. metu pabaigos? Kokia geriausia procedūra neužfiksuotų skolų buvimui nustatyti? Kokios mažiausiai tikėtinos iki fin metų pabaigos audito procedūros? Kokiose įm-ėse atsargų skaičiavimą labiau priimtina atlikt iki metų pabaigos? Kokia duomenų bazė skolų tiekėjams pilnumui nustatyti? Kokius įrodymus teikia įsigyjimo ir sunaudojimo cikle taikomas esminės procedūros? Į ką reikia kreipti ypatingą dėmesį tikrinant įsiskolinimo tiekėjams sąskaitą? Kokias procedūras auditorius pasirinks tikrindamas įsiskolinimą tiekėjams? Kokį įrodyma gauna auditorius atlikęs atsargų kontrolinį skaičiavimą? Kokį įrodyma gauna auditorius atlikęs kontrolinį skaičiavimą ir sutikrinęs su inventorizacijos duomenimis? Kokia procedūra taikoma atsargų kiekiui audituiti ir pasenusioms ar sugadusioms atsargoms aptikti? Kokios procedūros naudojamos parduotų prekių savikainai patikrinti ir specialiems bei detaliems įrodymam gauti? Parduotų prekių savikainos nustatymui naudojamos procedūros? IT nusidėvėjimo skaičiavimo tikrinimui atliekamos procedūros? Kokios pajamų ciklo sąskaitos? Iš kur gaunama info apie vid kontorlės struktūrą? Kokius testus asirink auditorius jei kontrolės rizika maksimali? Neigimas skolų patvirtinimas. Kokias procedūras reikia atlikti nutarus skolų patvirtinimą siųsti iki metų pabaigos? Į sąnaudas nepagrįstai nurašytas abejotinos pirkėjų įsiskolinimas? Avansu gautos sumos priskiriamos pajmoms. Veiklos sąnaudos priskiriamos turto įsigijimo savikainai. IT-o perleidimas užregistruojamas kaip pardavimai. Nebaigtos g-bos arsargų kontrolės tikslumui nustatyti atliekamos procedūros. Gamybos ciklo sąskaitos. Kokį kl. pateiksite norėdami įvertinti gamybos ciklo vidinės kontrolės pilnumą? Nebaigtos gamybos atsargų kontrolės pilnumui nustatyti atliekamos procedūros. Darbdavys iš savo lėšų sumoka per didelę dalį ligos pašalpos. Prekėmis suteikta labdara užregistruota kaip ataskaitinio laikotarpio pardavimai. Priskaičiuota per didelė apmokėjimo už atostogas suma. DU kontrolės tikslumo tikrinimui atliekamos procedūros. Meistro paruoštos savaitinės ataskaitos apie panaudotos medžiagos ir tiesioginį darbą peržiūri cecho viršininkas. Koks šios kontrolės tikslas? DU žiniaraštį pasirašo jį rengęs dt, o prieš atlyginimų išmokėjimą- patvirtina atsakingas dt. Koks šios kontrolės tikslas? Kokius dalykus apima santykinių dydžių analizės DU tiksle? Kokius dalykus apima tendencijų testai, taikomi DU tiksle? Prisk ir pervesta pagal paskirtį per maža soc.darudimo mokesčių suma? Ateinančio laikot sąnaudos prskiriamos atask laikotarpio sąnaudoms. Neužregistruotos sukauptos palūkanos.Ką pakeitė balansas? Apskaitoje neužfiksuotos beviltiškų skolų sąnaudos Kaip atliekamas medžiagų kiekio, priskirto nebaigtai gamybai, tikrinimas? Kokia procedūra mažiausiai naudinga tikrinant atsargų įvertinimą. Su kuo tiesiogiai susijusi parduotų prekių savikainos sąskaita? Kokia tvarka įmenėje gaminamos prekės juda per sąskaitas? Kokia procedūrą greičiausiai taikys įmonė norėdama užtikrint kad pagrįstos gamybos operacijos būtų butinai užfiksuotos? Gamybinė įm-ė taiko periodinį atsargų apsk būdą. Kaip atvaizduojamas likučių pakitimas? Koks kontrolės elementas tikrinamas atliekant priešakinį vidaus važtaraščių sutikrinimą su gamybos išlaidų žurnalais? Ką turi atskitri efektyvi DU funkcijos vidinė kontrolė? Kaip patikrint ar kiekvienas darbuotojas nurodytas įm-ės DU žiniarašty yra realiai dirbantys? Kokios f-ijas gali vykdyt DU skyrius? Kuo turi įsitikint auditorius, kai tikrina ar DU dydis yra nustatytas darbo sutarty, ar direktoriaus įsakymu? Kuo siekiama kai įm-ės cecho meistrui atsiunčiama DU žiniaraščio kopija? Kam daugiausiai skiriama dėmesio nagrinėjant balanso nuosavybės savininkių dalį? Kur turi parodytas investicijų vertės sumažėjimas? Su kuo reikia sutikrinti bendrovės akcinio kapitalo pakitimus? Ką auditorius tikrina atlikdamas priešakinį palūkanų sąnaudų sutikrinimą su DK sąskaitomis? Pakilus akcijų kursui biržoje buhalteris padidina įstatinį kapitalą.kaip turi pasielgti auditorius? Kokia audito procedūra mažiausiai tinka audituojant nematerialųjį turtą? Ką galėtų reikšti, jei auditorius tikrindamas įmonės palūkanų sąnaudas pastebėjo, kad apskaitoje užfiksuotos sąnaudos yra didesnės, nei rodo jo apskaičiavimai? Akcijos klasifikuojamos kaip trumpalaikis turtas. Kokį geriausią įrodymą dėl klasifikavimo tinkamumo gali gauti auditorius? Kokia data rašoma audito išvadoje? Kokia inventorizacijos rezultatų įtaka finansinės atskaitomybės rodikliams? Kaip nustatoma audito rizika? Kokia priklausomybė tarp svarbumo ir audito rizikos? Kada pateikiama sąlyginė išvada? Prekių perdavimas konsignatoriui registruojamas kaip pardavimas.kaip tai keičia balansą? Auditorių rūmai. Kokios nuobaudas gali skirti auditorių garbės teismas už auditorių profesinės etikos kodekso pažeidimus? Kuo gali dirbti auditorius pradėjęs audito veiklą? Kam turi priklausyti pagal LR Audito įstatymą, kontrolinis audito įmonės akcijų paketas? Kas turi įtakos neaptikimo rizikai? Kas veikia kontrolės riziką? Ka turi tirt auditorius, jei veiklos tęstinumo prielaida yra abejotina? Kaip auditoriai vertina reikšmingumą? Kokie reikšmingumo nustatymo būdai? Kuo remiantis nustatomas reikšmingumas? Kapitalo rodikliai? IT mokumo rodikliai? Ką rodo pinigų srautų iš įm-ės ūkinės veiklos sumažėjimas? Kaip skiriamas auditas pagal funkcinį požymį? Ką vadiname audito standartu? Kokie yra finansinių ataskaitų audito kriterijai? Koks valdymo audito pagrindinis tikslas? Kokie nuolatinio audito trukumai? Kaip klasifikuojamos klaidos pagal turinį? Kaip klasifikuojamos klaidos pagal atsiradimo būdą? Kokiose įmonėse įgimta rizika mažesnė? Koks požymis rodo didelę riziką? Koks požymis rodo mažą ir vidutinę riziką? Kokie yra finansinių ataskaitų tvirtinimai? Kas atsako už finansinę atskaitomybę? Kokie yra atrankos metodai? Kaip klasifikuojamas auditas laiko atžvilgiu? Kaip klasifikuojamas auditas pagal apimtį ir atlikėjus. Kaip klasifikuojamas auditas pagal privalumą. Kokie audito sistemos elementai? Kada rašoma besąlyginė auditoriaus išvada? Kada rašoma sąlyginė arba neigiama auditoriaus išvada?

Rašto darbo duomenys
Tinklalapyje paskelbta2010-02-09
DalykasAudito konspektas
KategorijaFinansai >  Auditas
TipasKonspektai
Apimtis8 puslapiai 
Literatūros šaltiniai0
Dydis23.9 KB
AutoriusNereja
Viso autoriaus darbų1 darbas
Metai2008 m
Klasė/kursas3
Mokytojas/DėstytojasVaičiūnienė
Švietimo institucijaKauno kolegija
FakultetasEkonomikos ir teisės fakultetas
Failo pavadinimasMicrosoft Word Auditas (19) [speros.lt].doc
 

Panašūs darbai

Komentarai

Komentuoti

 

 
[El. paštas nebus skelbiamas]

 
 
  • Konspektai
  • 8 puslapiai 
  • Kauno kolegija / 3 Klasė/kursas
  • Vaičiūnienė
  • 2008 m
Ar šis darbas buvo naudingas?
Taip
Ne
0
-2
Pasidalink su draugais
Pranešk apie klaidą