Auditas (13)

www.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.lt
9.5
  (
1
atsiliepimai)
Atsisiųsti šį darbą
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
Aprašymas:
Audito sistema. Audito būklės vertinimas. Veiksniai, turintys įtakos audito efektyvumui. Auditorių teikiamos paslaugos. Auditinio darbo organizavimas. Auditinės veiklos nuoseklumas. Audito komitetai. Audito planas. Auditorių darbo dokumentai. Auditorių darbo dokumentų tipai. Auditoriaus ataskaita. Informacinė audito bazė ir jos naudojimas. Natūrinių objektų informacinės savybės. Dokumentų įrodomoji reikšmė. Dokumentų tikrinimo tvarka. Audito metodika. Audito supratimas ir sistema. Auditinės veiklos būtinumas. Audito kilmė ir jo raidos etapai. Audito sistema ir formos. Audito sistema. Audito formos. Audito sistemos elementai. Vidinė kontrolė. Vidinis auditas. Nepriklausomas auditas. Valstybės auditas. Tarptautiniai audito standartai ir tarptautinės organizacijos. Tarptautiniai vidinio audito standartai. Tarptautiniai nepriklausomo audito standartai ir direktyvos. Europos sąjungos aštuntosios direktyvos reikalavimai. Pagrindinių valstybės audito principų limos deklaracija. Tarptautiniai valstybės audito standartai. Tarptautinės vidinio audito organizacijos. Vidinių auditorių institutas Europos vidinio audito institucijų konfederacija. Tarptautinės buhalterinės apskaitos ir nepriklausomo audito organizacijos. Tarptautinė buhalterių federacija. Tarptautinių apskaitos standartų komitetas. Tarptautinis audito praktikos komitetas. Europos sąjunga. Tarptautinės valstybės audito organizacijos. Intosai. Eurosai. Vidinio audito ypatumai ir funkcijos. Vidinio audito funkcijos. Vidinio audito nuoseklumas. Patikrinimas. Įvertinimas ir rekomendacijos. Ataskaita. Vidinio audito darbo dokumentai. Vidinių ir išorinių auditorių bendradarbiavimas. Auditinės veiklos pagrindas. Audito rūšys. Audito testai. Audito rizika. Audito atranka. Audito įrodymai. Auditinis įvertinimas. Tikras ir teisingas vaizdas. Nusikalstamo buhalterinės apskaitos tvarkymo supratimas. Procedūrų grafikas (audito programa). Auditoriai ir jų darbo organizavimas. Auditoriai ir jų darbo reglamentavimas. Valstybės auditorius. Vidinis auditorius. Nepriklausomas auditorius. Auditorių profesinė etika. Valstybės auditorių profesinė etika. Vidinių auditorių profesinė etika. Nepriklauso auditoriaus profesinė etika. Audito įmonės. Auditinių firmų personalas. Auditorių ir audituojamųjų santykiai. Sutartis atlikti auditą. Audito įmonės laiško klientui pavyzdys. Auditorių ir kliento darbuotojų santykiai. Medžiaga, kurią reikia pateikti iki audito pradžios. Audito rezultatų įforminimas. Kontrolės informacijos formavimas. Auditoriaus išvada. Ilgalaikio ir trumpalaikio turto kontrolė. Ilgalaikio materialaus turto kontrolė. Kasos operacijų kontrolė. Darbo užmokesčio apskaičiavimo ir išmokėjimo kontrolė. Banko operacijų kontrolė. Atsargų kontrolė. Turto inventorizacija. Inventorizacijų atlikimo tvarka. Inventorizacijos rezultatų įforminimo tvarka. Audito rūšys. Audito testai. Audito rizika. Audito atranka. Audito įrodymai. Audito įvertinimas. Tikras ir teisingas vaizdas. Nusikalstamo buhalterinės apskaitos tvarkymo supratimas. Procedūrų grafikas (audito programa). Audito rezultatų įforminimas. Kontrolės informacijos formavimas. Auditoriaus išvada. Audito sistemos elementai. Vidinė kontrolė. Vidinis auditas. Nepriklausomas auditas. Valstybės auditas. Audito supratimas ir sistema. Auditinės veiklos būtinumas. Audito kilmė ir jo raidos etapai. Audito sistema ir formos. Auditoriai ir jų darbo organizavimas. Auditoriai ir jų darbo reglamentavimas. Auditorių profesinė etika. Audito įmonės. Audito įmonių personalas. Auditorių ir audituojamųjų santykiai. Sutartis atlikti auditą. Audito įmonės laiško klientui pavyzdys. Auditorių ir darbuotojų santykiai. Medžiaga, kurią reikia pateikti iki audito pradžios. Ilgalaikio ir trumpalaikio turto kontrolė. Ilgalaikio materialaus turto kontrolė. Kasos operacijų kontrolė. Darbo užmokesčio apskaičiavimo ir išmokėjimo kontrolė. Banko operacijų kontrolė. Atsargų kontrolė. Tarptautiniai audito standartai ir tarptautinės organizacijos. Tarptautiniai vidinio audito standartai. Tarptautiniai nepriklausomo audito standartai ir direktyvos. Pagrindinių valstybės audito principų Limos deklaracija. Tarptautiniai valstybės audito standartai. Tarptautinės vidinio audito organizacijos. Tarptautinės buhalterinės apskaitos ir nepriklausomo audito organizacijos. Tarptautinės valstybės audito organizacijos. Turto inventorizacija. Inventorizacijų atlikimo tvarka. Inventorizacijos rezultatų įforminimo tvarka. Vidinio audito ypatumai ir funkcijos. Vidinio audito funkcijos. Vidinio audito nuoseklumas. Vidinio audito darbo dokumentai. Vidinių ir išorinių auditorių bendradarbiavimas. Audito supratimas ir sistema. Auditinės veiklos būtinumas. Audito formos. Audito sistema. Turto inventorizacija. Inventorizacijų atlikimo tvarka. Inventorizacijos rezultatų įforminimas. Audito sistemos elementai. Vidaus kontrolė. Vidaus auditas. Nepriklausomas auditas. Valstybinis auditas. Tarptautinės audito organizacijos ir standartai. Tarptautinės vidaus audito organizacijos. Tarptautinės buhalterinės apskaitos ir nepriklausomo audito organizacijos. Tarptautinės valstybės audito organizacijos. Tarptautiniai vidaus audito standartai (TVAS). Tarptautiniai nepriklausomo audito standartai ir direktyvos. Pagrindinių valstybės audito principų LIMOS deklaracija. Tarptautiniai valstybės audito standartai. Vidaus kontrolės organizavimas įmonėje. Vidaus kontrolės (VK) elementai. Vidaus kontrolės apimtis. Veiksniai, įtakojantys VK būklę. Vertinimo rodiklių taikymas atliekant auditą ir VK. Vidaus audito (va) ypatumai ir funkcijos. VA funkcijos. VA-ių profesinė etika. VA nuoseklumas. VA darbo dokumentai. Vidaus ir išorinių auditorių bendradarbiavimas. Nepriklausomo audito darbo organizavimas. Auditoriai ir jų darbo organizavimas. Nepriklausomo auditoriaus profesinė etika. Audito įmonės. Auditoriaus ataskaita. Auditoriaus išvada. Auditinės veiklos pagrindas. Audito tikslai. Audito rizika. Audito atranka. Audito įrodymų surinkimas ir įvertinimas. Dokumentų tikrinimo tvarka. Audito įrodymai. Kontrolės informacijos formavimas. Reikšmingumo įvertinimas. Nusikalstamo buhalterinės apskaitos tvarkymo supratimas. Turtinės žalos nustatymas.
Rodyti daugiau
Darbo tipas:Konspektai
Kategorija:
Apimtis:

236 psl.

Lygis:

4 klasė / kursas

Švietimo institucija:

Vilniaus kolegija

Failo tipas:

Microsoft Word ZIP 352 KB

Atrask reikiamos informacijos šiame darbe!Atsisiųsti šį darbą