Šperos.lt > Finansai > Auditas > Audito pristatymai
Audito pristatymai

(3 darbai)

Auditas (21)PowerPoint pristatymas. Audito atsiradimas, raida, reikšmė. Audito atsiradimas, raida, reikšmė. Vidaus audito samprata, poreikis. Vidaus auditas skirstomas į rūšis. Pagal veiklos sritis vidaus auditas skirstomas. Pagal atlikimo dažnumą. Pagal atlikimo laiką vidaus auditas skirstomas. Pagal apimtį vidaus auditas skirstomas. Pagal kitas rūšis vidaus auditas skirstomas. Vidaus audito sritys. Veiklos efektyvumas. Pagrindiniai vidaus audito uždaviniai. Vidaus audito samprata, poreikis. Svarbiausios tarptautinės vidaus audito organizacijos. Lietuvos vidaus audito sistemos kūrimo pradžia. Teisinė aplinka. Standartai. Vidaus audito profesinės praktikos standartai. INTOSAI audito standartai. Tarptautiniai ir Nacionaliniai standartai. Kiti dokumentai. Vidaus audito nauda ir jo kuriama pridedamoji vertė. Skaityti daugiau
Auditas (7)PowerPoint pristatymas. Auditas. Audito apibrėžimas. Audito rūšys. Audito būtinumas. Audito klasifikavimas pagal funkcinį požymį. Terminai. Skaityti daugiau
Auditas. Finansinės institucijos. Kompanijos perėmimas.PowerPoint pristatymas. Auditas bei jo tikslas. Auditas. Audito tikslas. Etiniai reikalavimai auditoriams. Nepriklausomybė. Profesinė kompetencija. Sąžiningumas ir objektyvumas. Atstovavimas visuomenės interesams. Konfidencialumas. Atsakomybė. Auditoriams iškylančios etinės problemos. Finansinės institucijos. Etinės problemos, susijusios su finansinių institucijų veikla. Nepagrįstų paskolų išdavimas. Tarptautinių skolų išdavimas. Slaptumas ir demaskavimas. Šie bankų įsipareigojimai sukelia tokias problemas. Kompanijų perėmimai. Kompanijų perėmimas. Kompanijų perėmimo šalininkai teigia, kad kompanijų perėmimais. Kompanijų perėmimo priešininkai sako, kad teigiamos efektyvumo pasekmės gali atverti neigiamąsias, ypač ilgesnio laikotarpio požiūriu. Jų nuomone kompanijų perėmimas sąlygoja. Yra trys kompanijų perėmimo būdai. Įteisintas šantažas. Auksiniai parašiutai. Vadovų svertinis išpirkimas. Skaityti daugiau