Šperos.lt > Finansai > Auditas > Audito namų darbai
Audito namų darbai

(7 darbai)

Atsargų auditas (3)Įvadas. Atsargų audito reikšmė ir uždaviniai. Atsargų audito ypatybės ir sunkumai. Atsargų audito nuoseklumas. Atsargų gavimo auditas. Atsargų laikymo, išdavimo ir naudojimo auditas. Atsargų apskaitos būdų įvertinimas. Atsargų įkainojimo metodų įvertinimas. Auditoriaus vaidmuo inventorizuojant atsargas. Auditoriaus ir įmonės vadovybės atsakomybė ir veiksmai darant atsargų auditą. Išvados. Skaityti daugiau
Ilgalaikio materialiojo turto auditas: AB "Autoera"Įvadas. Audito etapai. Audito tikslai. AB "Autoera" charakteristika. Audito programa. Balanso rodiklių analizė. Audito rizikos kiekybinis įvertinimas. Materialumo apskaičiavimas. Rizikos veiksniai susiję su įmonės veikla. Auditoriaus išvada. Auditoriaus ataskaita. Priedai (5). Skaityti daugiau
Įmonės finansinės veiklos auditas: UAB "G. Steponkaus kontora"Įvadas. Audito reikšmė ir būtinumas. Audito tikslai ir audito apibrėžimas. Audito organizavimo etapai. Audito darbo dokumentai. Audito išvados. Paaiškinamasis raštas prie 2004 metų finansinės atskaitomybės. Auditoriaus išvada. Priedas (1) Skaityti daugiau
Strateginis auditas: AB "OlainFarm"Įvadas. Darbo tikslas yra atlikti tarptautinės kompanijos AB "OlainFarm" strateginį auditą ir juo remiantis nustatyti, ar turima bendrovės strategija atitinka esamą realią rinkos situaciją ir jei nustačius, kad visgi strategija nėra efektyvi pateikti savo rekomendacijas, kuriose srityse bendrovė turėtų keisti savo strategiją. Įmonės aprašymas. Konkurentai. Įmonės misija, vizija, tikslai, strategija. Išorinės aplinkos analizė. PEST analizė. Šakos konkurencingumo analizė. M. Porterio penkių konkurencinių jėgų modelis. Išorinių veiksnių įvertinimo matrica. Vidinės aplinkos analizė. Įmonės finansinė analizė. Vidinių veiksnių įvertinimo matrica. SSGG analizė. SPACE matrica. Išvados ir rekomendacijos. Skaityti daugiau
Trumpalaikio turto auditasAtsargų auditas. Atsargų gavimo auditas. Atsargų laikymo, išdavimo ir naudojimo auditas. Atsargų apskaitos būdų auditas. Atsargų įkainojimo metodų auditas. Pinigų auditas. Grynųjų pinigų kasoje auditas. Pinigų banko sąskaitose auditas. Pirkėjų įsiskolinimų auditas. Skaityti daugiau
Trumpalaikių įsipareigojimų auditas: AB "Grigiškės"Audito planavimo memorandumas. Įmonės ir jos verslo aprašymas. Finansinės atskaitomybės analitinė apžvalga. PEST analizė. SSGG analizė. Stiprybės. Horizontali finansinė analizė. Vertikali finansinė analizė. Santykinių rodiklių analizė. Bendras audito rizikos įvertinimas. Reikšmingumo ir toleruotinos klaidos apskaičiavimas bei paskirstymas. Rizikų sąrašas. Audito organizavimas trumpalaikių įsipareigojimų srityje. Kontrolės testų sudarymas. Audito procedūrų parinkimas ir audito programos (žingsnių) sudarymas bei atlikimas. Audito išvada ir ataskaita trumpalaikių įsipareigojimų srityje. Toleruotina klaida ir įmonės ir jos verslo apžvalga. Nepriklausomo auditoriaus išvada. Audito ataskaita. Įžanginė dalis. Audito apimtis. Auditoriaus išvada. Finansinė atskaitomybė ir pasiūlymai jos tobulinimui. Vidaus kontrolė. Pastebėjimai dėl specifinių reikalavimų, nustatytų atskiruose teisės aktuose, laikymosi. Kiti bendrovės valdymui svarbūs dalykai. Kiti audito sutartyje numatyti dalykai. Skaityti daugiau
Vidaus auditas viešame ir privačiame sektoriujeVidaus audito savarankiškas darbas. Vidaus audito privačiajame ir viešajame sektoriuje palyginimas. Tyrimo pagrindas ir iškelti klausimai. Vidaus audito organizavimas. Vidaus audito darbo ataskaitų pateikimas. Vidaus auditoriaus pozicija. Vidaus audito dydis ir procentinis darbų perkėlimas. Vidaus audito veiklos esmė. Laiko praleisto veiklos srityse procentinė išraiška. Vidaus auditas įvairiose rizikos srityse. Santykiai su išorės auditoriais. Vidaus audito įtaka išorės auditui. Vidaus audito išlaidos įtakojant išorės auditą. Vidaus audito supratimas ir reikšmingumas. Skaityti daugiau