Audito referatai

(34 darbai)

Atsargų auditasĮvadas. Audito apibrėžimas. Audito tikslai. Atsargų auditas. Atsargų audito tikslai. Atsargų audito uždaviniai. Atsargų audito ypatybės ir sunkumai. Atsargų audito nuoseklumas. Atsakomybė darant atsargų auditą. Išvados. Skaityti daugiau
Atsargų auditas (4)Audito samprata, reikšmė ir rūšys. Audito samprata. Audito reikšmė. Audito rūšys. Atsargų auditas. Atsargų audito reikšmė. Atsargų audito uždaviniai. Atsargų audito ypatybės ir sunkumai. Atsargų audito nuoseklumas. Atsargų gavimo auditas. Atsargų laikymo, išdavimo ir naudojimo auditas. Atsakomybė darant atsargų auditą. Skaityti daugiau
Atsargų auditas (5)Įvadas. Atsargų audito reikšmė. Atsargų audito uždaviniai. Atsargų audito tikslai. Atsargų audito ypatybės ir sunkumai. Atsargų audito nuoseklumas. Atsargų apskaitos būdų įvertinimas. Atsargų įkainojimo metodų įvertinimas. Auditoriaus vaidmuo inventorizuojant atsargas. Klaidos bei netikslumai. Atsakomybė ir veiksmai darant atsargų auditą. Išvados. Skaityti daugiau
Atsargų auditas (6)Įvadas. Audito reikšmė ir būtinumas. Audito norminiai aktai Lietuvoje. Atsargų audito tikslai. Atsargų audito uždaviniai. Atsargų audito ypatybės ir sunkumai. Atsakomybė darant atsargų auditą. Išvados. Skaityti daugiau
Auditas – verslo sėkmė ir ramybėĮvadas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Auditas - kas tai? Kam reikalingas auditas. Auditoriaus paslaugų poreikio atsiradimas. Audito reikšmė. Audito būtinumas. Audito tikslai. Išvados. Audito specialiųjų terminų žodynėlis. Pristatymas. Skaityti daugiau
Auditas (15)Įvadas. Audito reikšmė ir būtinumas. Audito norminiai dokumentai Lietuvoje. Audito planavimas. Esmė ir būtinumas. Plano schema. Rizikos ir klaidų materialumo rodikliai. Audito organizavimas. Audito organizavimo etapai. Audito procedūros. Audito darbo dokumentai. Audito išvados. Skaityti daugiau
Auditas (18)Įvadas. Darbo tikslas atlikti audito analizę. Audito samprata ir rūšys. Audito planavimas. Audito esmė ir būtinumas. Audito plano schema. Audito rizika. Audito organizavimas. Audito organizavimo etapai. Audito testai. Audito išvados. Išvados. Skaityti daugiau
Auditas (5)Tikslai ir uždaviniai. Įvadas. Audito esmė. Reikšmingumas. Būtinumas. Audito įmonės. Lietuvos audito rūmai. Audito raida. Auditas užsienyje. Auditas Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Auditas (8)Įvadas. Audito reikšmė ir būtinumas. Audito tikslai ir audito apibrėžimas. Audito organizavimo etapai. Audito planavimo schema. Audito dokumentai. Audito išvados. Skaityti daugiau
Auditas, jo svarba ir būtinumasTikslai ir uždaviniai. Įvadas. Audito esmė. Audito rūšys. Reikšmingumas. Būtinumas. Auditas Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Auditas, jo svarba ir būtinumas (2)Įvadas. Audito atsiradimas. Audito apibrėžimas. Audito reikšmė. Audito būtinumas. Audito tikslai. Auditas kaip verslas. Išvados. Skaityti daugiau
Auditas. Apskaita audito proceseAudito apibrėžimas. Audito rūšys. Audito būtinumas. Audito aplinka. Apskaita audito procese. Audito stadijos. Tarptautinio audito reikšmė. Tarptautiniai audito standartai. Audito firmos ir jų veikla. Tarptautinių audito firmų "karas" . Tarptautinės audito firmos Lietuvoje. Auditas išvystytose rinkos šalyse. Išvados. Skaityti daugiau
Audito teisinis reguliavimasĮvadas. Audito tikslai ir reikšmė. Auditorius. Audito įmonės. Audito išvados. Skaityti daugiau
Finansinis auditasĮvadas. Audito raida. Finansinis auditas. Finansinės analizės uždaviniai. Valstybinis finansinis auditas. Valstybinio finansinio audito tikslai. Išvados. Skaityti daugiau
Ilgalaikio materialaus turto – nebaigtos statybos auditasĮvadas. Audito reikšmė. Audito būtinumas. Audito tikslai. Ilgalaikio materialiojo turto - nebaigtos statybos auditas. Ilgalaikio materialiojo turto apskaita. Ilgalaikio turto gamybos apskaitos politika. Nebaigtos statybos audito uždaviniai. Projektinė-sąmatinė dokumentacija. Ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimo savikaina. Atliktų darbų priėmimo dokumentacija. Apibendrinimas. Priedai (2). Skaityti daugiau
Ilgalaikio turto lizingo auditas: AB "Anykščių vynas"AB "Anykščių vynas" veikla. Audito sutartis. AB "Anykščių vynas" balansas. Lizingas. Audito rizika. Audito planas. Audito atranka. Audito darbo dokumentai. Audito programa ir testai. Audito įrodymai. Auditoriaus išvada. Skaityti daugiau
Įmonės pajamų auditasĮvadas. Pardavimų auditas. Pardavimų ir pirkėjų skolų ciklas. Svarbiausios procedūros, kurias turi atlikti auditorius kiekvienu ciklo etapu. Pardavimų vidaus kontrolės sistemos įvertinimas. Pardavimo pajamų auditas. Pardavimų ir pirkėjų skolų ciklas. Pardavimo pajamų pripažinimo auditas. Išlaidų ir sąnaudų auditas. Sąnaudų pripažinimo auditas. Sąnaudų dydžio nustatymas. Pardavimo savikaina. Perparduotų prekių savikaina. Veiklos sąnaudos. Pardavimo sąnaudos. Kitos veiklos sąnaudos. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos. Mokesčių auditas. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės strateginis auditas: UAB "Hansa Lizingas"Įvadas. UAB "Hansa lizingas" aprašymas. Lizingo rinkos Lietuvoje analizė. Konkurencingumo analizė (M. Porter Penkių konkurencinių jėgų modelis). UAB "Hansa lizingas" rinkos segmentas. Makroaplinkos analizė. Įmonės finansiniai rezultatai. UAB "Hansa lizingas" strategija. Strateginės veiklos kryptys. UAB "Hansa lizingas" verslo modelis. SWOT analizė. Išvados ir rekomendacijos. Skaityti daugiau
Įmonių auditasAudito reikšmė ir būtinumas. Audito planavimas. Esmė ir būtinumas. Audito planavimo schema. Audito organizavimas. Audito organizavimo etapai. Audito procedūros. Audito darbo dokumentai. Audito išvados. Išvados. Skaityti daugiau
Kokybės sistemų auditasĮvadas. Kokybės audito samprata. Kokybės audito ir kokybės technologijos dokumentai. Kokybės audito tikslai. Kokybės audito metodika. Kokybės audito planavimas. Išvados. Skaityti daugiau