Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Finansai>Auditas>Audito namų darbai

Audito namų darbai (7 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Atsargų auditas (3)

  Įvadas. Atsargų audito reikšmė ir uždaviniai. Atsargų audito ypatybės ir sunkumai. Atsargų audito nuoseklumas. Atsargų gavimo auditas. Atsargų laikymo, išdavimo ir naudojimo auditas. Atsargų apskaitos būdų įvertinimas. Atsargų įkainojimo metodų įvertinimas. Auditoriaus vaidmuo inventorizuojant atsargas. Auditoriaus ir įmonės vadovybės atsakomybė ir veiksmai darant atsargų auditą. Išvados.
  Auditas, namų darbas(14 puslapių)
  2007-03-29
 • Ilgalaikio materialiojo turto auditas: AB "Autoera"

  Įvadas. Audito etapai. Audito tikslai. AB "Autoera" charakteristika. Audito programa. Balanso rodiklių analizė. Audito rizikos kiekybinis įvertinimas. Materialumo apskaičiavimas. Rizikos veiksniai susiję su įmonės veikla. Auditoriaus išvada. Auditoriaus ataskaita. Priedai (5).
  Auditas, namų darbas(21 puslapis)
  2007-02-23
 • Įmonės finansinės veiklos auditas: UAB "G. Steponkaus kontora"

  Įvadas. Audito reikšmė ir būtinumas. Audito tikslai ir audito apibrėžimas. Audito organizavimo etapai. Audito darbo dokumentai. Audito išvados. Paaiškinamasis raštas prie 2004 metų finansinės atskaitomybės. Auditoriaus išvada. Priedas (1)
  Auditas, namų darbas(20 puslapių)
  2007-03-22
 • Strateginis auditas: AB "OlainFarm"

  Įvadas. Darbo tikslas yra atlikti tarptautinės kompanijos AB "OlainFarm" strateginį auditą ir juo remiantis nustatyti, ar turima bendrovės strategija atitinka esamą realią rinkos situaciją ir jei nustačius, kad visgi strategija nėra efektyvi pateikti savo rekomendacijas, kuriose srityse bendrovė turėtų keisti savo strategiją. Įmonės aprašymas. Konkurentai. Įmonės misija, vizija, tikslai, strategija. Išorinės aplinkos analizė. PEST analizė. Šakos konkurencingumo analizė. M. Porterio penkių konkurencinių jėgų modelis. Išorinių veiksnių įvertinimo matrica. Vidinės aplinkos analizė. Įmonės finansinė analizė. Vidinių veiksnių įvertinimo matrica. SSGG analizė. SPACE matrica. Išvados ir rekomendacijos.
  Auditas, namų darbas(28 puslapiai)
  2010-10-20
 • Trumpalaikio turto auditas

  Atsargų auditas. Atsargų gavimo auditas. Atsargų laikymo, išdavimo ir naudojimo auditas. Atsargų apskaitos būdų auditas. Atsargų įkainojimo metodų auditas. Pinigų auditas. Grynųjų pinigų kasoje auditas. Pinigų banko sąskaitose auditas. Pirkėjų įsiskolinimų auditas.
  Auditas, namų darbas(8 puslapiai)
  2010-04-01
 • Trumpalaikių įsipareigojimų auditas: AB "Grigiškės"

  Audito planavimo memorandumas. Įmonės ir jos verslo aprašymas. Finansinės atskaitomybės analitinė apžvalga. PEST analizė. SSGG analizė. Stiprybės. Horizontali finansinė analizė. Vertikali finansinė analizė. Santykinių rodiklių analizė. Bendras audito rizikos įvertinimas. Reikšmingumo ir toleruotinos klaidos apskaičiavimas bei paskirstymas. Rizikų sąrašas. Audito organizavimas trumpalaikių įsipareigojimų srityje. Kontrolės testų sudarymas. Audito procedūrų parinkimas ir audito programos (žingsnių) sudarymas bei atlikimas. Audito išvada ir ataskaita trumpalaikių įsipareigojimų srityje. Toleruotina klaida ir įmonės ir jos verslo apžvalga. Nepriklausomo auditoriaus išvada. Audito ataskaita. Įžanginė dalis. Audito apimtis. Auditoriaus išvada. Finansinė atskaitomybė ir pasiūlymai jos tobulinimui. Vidaus kontrolė. Pastebėjimai dėl specifinių reikalavimų, nustatytų atskiruose teisės aktuose, laikymosi. Kiti bendrovės valdymui svarbūs dalykai. Kiti audito sutartyje numatyti dalykai.
  Auditas, namų darbas(38 puslapiai)
  2012-01-23
 • Vidaus auditas viešame ir privačiame sektoriuje

  Vidaus audito savarankiškas darbas. Vidaus audito privačiajame ir viešajame sektoriuje palyginimas. Tyrimo pagrindas ir iškelti klausimai. Vidaus audito organizavimas. Vidaus audito darbo ataskaitų pateikimas. Vidaus auditoriaus pozicija. Vidaus audito dydis ir procentinis darbų perkėlimas. Vidaus audito veiklos esmė. Laiko praleisto veiklos srityse procentinė išraiška. Vidaus auditas įvairiose rizikos srityse. Santykiai su išorės auditoriais. Vidaus audito įtaka išorės auditui. Vidaus audito išlaidos įtakojant išorės auditą. Vidaus audito supratimas ir reikšmingumas.
  Auditas, namų darbas(9 puslapiai)
  2007-08-28