Išplėstinė paieška
 
 
 

Auditas (88 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Vidaus auditas

  Vidaus audito apibrėžimai, esmė, tikslai, funkcijos, klasifikavimo požymiai, vidaus audito etapai, planavimas ir strategija, rezultatų įvertinimo kriterijai, audito ataskaitų rūšys, poauditinė veikla, vidaus auditorių profesinės etikos kodeksas.
  Auditas, konspektas(8 puslapiai)
  2006-02-07
 • Vidaus auditas (2)

  Įvadas. Audito atsiradimo istorija. Audito reikšmė ir būtinumas. Audito organizavimas ir planavimas. Audito procedūros. Audito darbo dokumentai. Audito įrodymai. Finansinės informacijos patikrinimo testai. Audito įrodymų patikimumas. Audito įrodymų procedūros. Pasirengimas auditui ir audito įrodymų rinkimas. Audito rūšys. Vidaus audito reikalavimai. Vidaus audito statusas. Vidaus audito organizavimas. Vidaus audito planavimas. Vidaus audito vykdymas. Vidaus audito ataskaitos. Vidaus audito tarnybos veiklos vertinimas. Nepriklausomo audito ir vidaus audito panašumai ir skirtumai. Vidaus audito sėkmė: nepriklausomybė ir kvalifikacija. Vidaus auditorių nepriklausomybės supratimas ir įtvirtinimas. Du vidaus audito kokybės užtikrinimo lygiai. Vidaus auditorių kvalifikaciniai reikalavimai. Vidaus auditorių charakterio savybės. Kaip efektyviai atlikti auditą. Vidaus auditas ir vidaus kontrolė. Rizikos įvertinimas. Rizikos analizė. Vidaus audito standartai. Auditoriaus išvada ir ataskaita. Auditoriaus išvados turinys. Auditoriaus išvadų rūšys. Išvados.
  Auditas, referatas(50 puslapių)
  2006-11-25
 • Vidaus auditas (3)

  Vidaus audito apibūdinimas, reikšmė ir tikslai. Vidaus audito rūšys. Vidaus audito veiklos sritys. Vidaus audito procesas. Vidaus audito etapų klasifikacija. Vidaus audito planavimas ir strategija. Vidaus audito planų rūšys. Operatyvinis vidaus audito planas. Informacijos (audito įrodymai) rinkimas ir apdorojimas. Vidaus audito ataskaitos rengimas ir pateikimas. Poauditinė vidaus auditoriaus veikla. Rizikos įvertinimas. Audito rizika. Įgimta rizika. Kontrolės rizika. Aptikimo rizika.
  Auditas, špera(14 puslapių)
  2007-06-11
 • Vidaus auditas (4)

  Įvadas. Darbo tikslas: Išnagrinėti vidaus audito teoriją, išanalizuoti vidaus audito proceso etapus mokslinėje literatūroje. Vidaus audito koncepcija. Vidaus audito atsiradimas, samprata, reikšmė ir tikslai. Tarptautinis vidaus audito reglamentavimas Lietuvos vidaus audito reglamentavimas. Vidaus audito procesas ir etapai. Vidaus audito darbo dokumentai. Išvados.
  Auditas, referatas(12 puslapių)
  2010-06-22
 • Vidaus auditas viešame ir privačiame sektoriuje

  Vidaus audito savarankiškas darbas. Vidaus audito privačiajame ir viešajame sektoriuje palyginimas. Tyrimo pagrindas ir iškelti klausimai. Vidaus audito organizavimas. Vidaus audito darbo ataskaitų pateikimas. Vidaus auditoriaus pozicija. Vidaus audito dydis ir procentinis darbų perkėlimas. Vidaus audito veiklos esmė. Laiko praleisto veiklos srityse procentinė išraiška. Vidaus auditas įvairiose rizikos srityse. Santykiai su išorės auditoriais. Vidaus audito įtaka išorės auditui. Vidaus audito išlaidos įtakojant išorės auditą. Vidaus audito supratimas ir reikšmingumas.
  Auditas, namų darbas(9 puslapiai)
  2007-08-28
 • Vidaus ir išorės auditas

  Įvadas. Audito istorijos raida. Audito samprata, reikšmė, būtinumas ir pagrindinės sąvokos. Audito klasifikavimas: auditas pagal apimtį ir atlikėjus. Vidaus ir išorės audito ryšiai: naudojimasis vidaus auditoriaus darbu.
  Auditas, kursinis darbas(16 puslapių)
  2005-08-02
 • Vidaus ir išorės auditas (2)

  Audito samprata. Audito raida ir atsiradimo priežastys. Audito klasifikavimas. Auditas pagal apimtį ir atlikėjus. Vidaus auditas. Išorės auditas. Vidaus ir išorės audito ryšys.
  Auditas, referatas(7 puslapiai)
  2006-11-29
 • Vidaus kontrolė ir vidaus auditas

  Vidaus kontrolė. Vidaus auditas. Vidaus audito tarnyba. Vidaus audito tarnybos steigimas. Vidaus audito tarnybos vadovas. Vidaus auditorių kompetencija.
  Auditas, konspektas(6 puslapiai)
  2006-05-26
Puslapyje rodyti po