Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Finansai>Auditas>Audito referatai

Audito referatai (34 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lizingo auditas

  Įvadas. Audito programa. Lizingo gavėjo apskaita. Lizingo davėjo apskaita. Informacijos apie lizingą atskleidimas finansinėje atskaitomybėje. Išvados.
  Auditas, referatas(16 puslapių)
  2005-12-02
 • Nepriklausomas ir vidaus auditas

  Įvadas. Nepriklausomas ir vidaus auditas. Vidaus auditas. Nepriklausomas auditas. Nepriklausomo ir vidaus audito skirtumai ir panašumai. Išvados.
  Auditas, referatas(9 puslapiai)
  2007-05-17
 • Pajamų auditas

  Įvadas. Pardavimo pajamų auditas. Pardavimo pajamų pripažinimo auditas. Pardavimo savikainos auditas. Paslaugų teikimo sąnaudos. Parduotos produkcijos savikaina. Perparduotų prekių savikaina. Pardavimo sąnaudos. Išvados.
  Auditas, referatas(13 puslapių)
  2006-06-05
 • Pajamų ir sąnaudų auditas

  Įvadas. Audito vystymosi tendencijos. Pajamų auditas. Vidaus kontrolės sistemos. Ypatingosios pajamos. Pardavimo pajamų pripažinimo auditas. Pajamų ir sąnaudų pripažinimo auditas. Pardavimo savikaina. Išvados.
  Auditas, referatas(13 puslapių)
  2005-09-07
 • Pardavimų ir pirkėjų skolų auditas

  Įvadas. Pirkėjų skolų ciklas. Procedūros, kurias turi atlikti auditorius. Pardavimų vidaus kontrolės sistemos įvertinimas. Pirkėjų skolų likučių patvirtinimas. Atidėjimų abejotinoms pirkėjų skoloms auditas. Auditoriaus darbo dokumentai. Išvados.
  Auditas, referatas(10 puslapių)
  2005-12-18
 • Savininkų nuosavybės auditas

  Įvadas. Savininkų nuosavybės audito reikšmė, tikslai ir nuoseklumas. Auditoriaus užduotys. Akcinio kapitalo auditas. Rezervų auditas. Pelno paskirstymo auditas. Išvados.
  Auditas, referatas(11 puslapių)
  2006-05-15
 • Strateginis auditas: statybos paslaugos ir nekilnojamo turto valdymas UAB "Vėtrūna"

  Įvadas. Darbo tikslas: atlikti UAB "Vėtrūna" strateginį auditą; nustatyti, ar organizacijos strategija yra efektyvi ir pateikti specifines rekomendacijas kaip ją patobulinti. UAB "Vėtrūna". Įmonės aprašymas. Įmonės vykdoma veikla. Įmonės konkurentai. UAB "Vėtrūna" vizija, vertybės, tikslai bei strategija. Įmonės vizija bei vertybės. Įmonės tikslai bei strategija. Įmonės misija, įmonės ir konkurentų misijų formuluočių palyginimas, UAB "Vėtrūna" patobulintos misijos formuluotės bei kitų formuluočių palyginimo matrica. Išorinės aplinkos analizė. Galimybės ir grėsmės. Galimybės. Grėsmės. PEST analizė. Politinė - teisinė aplinka. Ekonominė aplinka. Socialinė-kultūrinė aplinka. Technologinė aplinka. Šakos konkurencingumo analizė: M. Porterio penkių konkurencinių jėgų modelis ir jo taikymas. Vidinė aplinkos analizė. Stiprybės. Silpnybės. Finansiniai duomenys. UAB "Vėtrūna" SSGG analizė. SPACE matrica. Išvados bei rekomendacijos.
  Auditas, referatas(34 puslapiai)
  2010-06-22
 • Strateginis auditas: UAB "Bitė Lietuva"

  Įvadas. Trumpai apie įmonę. Telekomunikacijų rinkos analizė. Produktų suvartojimas. UAB "Bitė Lietuva" strategija. Paslaugų kokybės gerinimas ir plėtra. Geriausiai aptarnauti mobiliojo ryšio klientus Lietuvoje. Investicijos į inovacijas. UAB "Bitė Lietuva" pajamos. Išorinės aplinkos analizė. Penkių konkurencinių jėgų modelis. Konkurentai. Klientai. Partneriai. UAB "Bitė Lietuva" vidinės aplinkos analizė. Nematerialūs ištekliai. Darbo ištekliai. Materialūs ištekliai. SWOT analizė. Strateginės alternatyvos ir strateginės rekomendacijos.
  Auditas, referatas(23 puslapiai)
  2007-10-10
 • Trumpalaikių įsipareigojimų auditas

  Įvadas. Trumpalaikiai įsipareigojimai įmonėje. Finansinių įsipareigojimų pripažinimas ir įvertinimas. Kaip elgtis turint skolų. Trumpalaikių įsipareigojimų auditas. Įmonės "Naujieji Pilėnai" trumpalaikių įsipareigojimų auditas. Išvados.
  Auditas, referatas(10 puslapių)
  2007-01-17
 • Valdymo apskaitos realizavimas įmonėje: "Panevėžio statybos trestas"

  Įvadas. Valdymo apskaita. Valdymo apskaitos sąvoka. Valdymo apskaitos esmė. Valdymo apskaitos funkcijos. Finansinės ir valdymo apskaitų palyginimas. Valdymo apskaitos taikymo sritys. Valdymo apskaitos ypatumai. Valdymo apskaitos vieta lietuvos įmonėse. Valdymo apskaitos reglamentavimas. Praktinė dalis. Apie įmonę. Finansinių rodiklių skaičiavimas. Likvidumo rodikliai. Mokumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Sąnaudų lygio santykiniai rodikliai. Finansinio sverto rodikliai. Išteklių valdymo rodikliai. Priedas (1).
  Auditas, referatas(27 puslapiai)
  2012-05-15
 • Veiklos sąnaudų auditas

  Įvadas. Veiklos sąnaudų auditas. Darbo užmokesčio išlaidos. Išvados.
  Auditas, referatas(7 puslapiai)
  2008-03-03
 • Vidaus auditas (2)

  Įvadas. Audito atsiradimo istorija. Audito reikšmė ir būtinumas. Audito organizavimas ir planavimas. Audito procedūros. Audito darbo dokumentai. Audito įrodymai. Finansinės informacijos patikrinimo testai. Audito įrodymų patikimumas. Audito įrodymų procedūros. Pasirengimas auditui ir audito įrodymų rinkimas. Audito rūšys. Vidaus audito reikalavimai. Vidaus audito statusas. Vidaus audito organizavimas. Vidaus audito planavimas. Vidaus audito vykdymas. Vidaus audito ataskaitos. Vidaus audito tarnybos veiklos vertinimas. Nepriklausomo audito ir vidaus audito panašumai ir skirtumai. Vidaus audito sėkmė: nepriklausomybė ir kvalifikacija. Vidaus auditorių nepriklausomybės supratimas ir įtvirtinimas. Du vidaus audito kokybės užtikrinimo lygiai. Vidaus auditorių kvalifikaciniai reikalavimai. Vidaus auditorių charakterio savybės. Kaip efektyviai atlikti auditą. Vidaus auditas ir vidaus kontrolė. Rizikos įvertinimas. Rizikos analizė. Vidaus audito standartai. Auditoriaus išvada ir ataskaita. Auditoriaus išvados turinys. Auditoriaus išvadų rūšys. Išvados.
  Auditas, referatas(50 puslapių)
  2006-11-25
 • Vidaus auditas (4)

  Įvadas. Darbo tikslas: Išnagrinėti vidaus audito teoriją, išanalizuoti vidaus audito proceso etapus mokslinėje literatūroje. Vidaus audito koncepcija. Vidaus audito atsiradimas, samprata, reikšmė ir tikslai. Tarptautinis vidaus audito reglamentavimas Lietuvos vidaus audito reglamentavimas. Vidaus audito procesas ir etapai. Vidaus audito darbo dokumentai. Išvados.
  Auditas, referatas(12 puslapių)
  2010-06-22
 • Vidaus ir išorės auditas (2)

  Audito samprata. Audito raida ir atsiradimo priežastys. Audito klasifikavimas. Auditas pagal apimtį ir atlikėjus. Vidaus auditas. Išorės auditas. Vidaus ir išorės audito ryšys.
  Auditas, referatas(7 puslapiai)
  2006-11-29
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
Puslapyje rodyti po