Išplėstinė paieška
 
 
 

Auditas (88 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Nepriklausomas ir vidaus auditas

  Įvadas. Nepriklausomas ir vidaus auditas. Vidaus auditas. Nepriklausomas auditas. Nepriklausomo ir vidaus audito skirtumai ir panašumai. Išvados.
  Auditas, referatas(9 puslapiai)
  2007-05-17
 • Pajamų auditas

  Įvadas. Pardavimo pajamų auditas. Pardavimo pajamų pripažinimo auditas. Pardavimo savikainos auditas. Paslaugų teikimo sąnaudos. Parduotos produkcijos savikaina. Perparduotų prekių savikaina. Pardavimo sąnaudos. Išvados.
  Auditas, referatas(13 puslapių)
  2006-06-05
 • Pajamų ir sąnaudų auditas

  Įvadas. Audito vystymosi tendencijos. Pajamų auditas. Vidaus kontrolės sistemos. Ypatingosios pajamos. Pardavimo pajamų pripažinimo auditas. Pajamų ir sąnaudų pripažinimo auditas. Pardavimo savikaina. Išvados.
  Auditas, referatas(13 puslapių)
  2005-09-07
 • Pardavimų ir pirkėjų skolų auditas

  Įvadas. Pirkėjų skolų ciklas. Procedūros, kurias turi atlikti auditorius. Pardavimų vidaus kontrolės sistemos įvertinimas. Pirkėjų skolų likučių patvirtinimas. Atidėjimų abejotinoms pirkėjų skoloms auditas. Auditoriaus darbo dokumentai. Išvados.
  Auditas, referatas(10 puslapių)
  2005-12-18
 • Piniginių lėšų auditas: UAB "Mažylis"

  Įvadas. Piniginių lėšų auditas, jo reikšmė ir uždaviniai. Grynųjų pinigų vidaus auditas. Pinigų bankiniuose sąskaitose vidaus auditas. Įmonės "Mažylis" piniginių lėšų vidaus audito organizavimas. Įmonės aprašymas. Piniginių lėšų apskaita įmonėje. Vidaus audito planas. Vidaus audito programa. Piniginių lėšų vidaus audito darbo dokumentai. Procedūrų, kurios bus vykdomos piniginių lėšų vidaus audito metu, aprašymas. Procedūros, reikalingos grynųjų pinigų kasoje auditui atlikti. Procedūros, reikalingos pinigų bankiniuose sąskaitose audito metu. Ataskaitos ir išvados parengimas. Išvados.
  Auditas, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2006-03-23
 • Piniginių lėšų vidaus auditas įmonėje "Ąžuolas"

  Įvadas. Literatūrinė apžvalga. Įmonė ir jos veiklos istorija. Reprezentaciniai duomenys. Gamybinė ir prekybinė veikla. Verslo partneriai. Piniginių lėšų vidaus auditas įmonėje. Dokumentų tikrinimas. Pinigų judėjimas. Grynųjų pinigų kasoje auditas. Pinigų bankų sąskaitose auditas. Audito ataskaita. Balansas. Pelno nuostolio ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Išvados.
  Auditas, kursinis darbas(13 puslapių)
  2007-01-05
 • Savininkų nuosavybės auditas

  Įvadas. Savininkų nuosavybės audito reikšmė, tikslai ir nuoseklumas. Auditoriaus užduotys. Akcinio kapitalo auditas. Rezervų auditas. Pelno paskirstymo auditas. Išvados.
  Auditas, referatas(11 puslapių)
  2006-05-15
 • Statybinių konstrukcijų ūkinės-gamybinės veiklos aplinkosauginis auditas: UAB "Markučiai"

  Aplinkosauginio audito kursinis projektas. Įvadas. Tikslas: Išnagrinėti UAB "Markučiai" veiklos aplinkosaugines problemas. Išnagrinėti aplinkosauginę ir vadybinę analizes bei įvertinti įmonės veiklos poveikį aplinkai. Apžvelgti įmonėje planuojamus diegti ISO standartus. Literatūrinė apžvalga. Aplinkosauginis auditas įmonėje. Teisės aktai, reglamentuojantys auditą Lietuvoje. UAB "Markučiai" ūkinė- gamybinė veikla. UAB "Markučiai" ūkinės- gamybinės veiklos aplinkosauginės problemos. UAB "Markučiai" aplinkos apsaugos vadybos sistema. Aplinkos oro kokybės atitikimas teisės aktų reikalavimams. Panaudoto vandens ir išleidžiamų nuotekų atitikimas teisės aktų reikalavimams. Poveikio kitiems aplinkos komponentams vertinimas pagal teisės aktų reikalavimus. Atliekų tvarkymo atitikimas teisės aktų reikalavimams. Planuojami diegti iso standartai UAB "Markučiai" įmonėje. Darbo rezultatų apibendrinimas ir išvados.
  Auditas, kursinis darbas(40 puslapių)
  2010-11-04
 • Strateginis auditas įmonėje: alkoholinių gėrimų gamyba UAB "Alita"

  Įvadas. Įmonės misija, vizija, tikslai. Išorinės aplinkos analizė. Galimybės ir grėsmės. PEST analizė. Teisinė ir politinė aplinka. Ekonominė aplinka. Technologinė aplinka. Socialinė ir kultūrinė aplinka. Išorinių veiksnių įvertinimo matrica. Konkurentų įvertinimo matrica. Porterio 5 konkurencinių jėgų modelis. Kiekybinė rizikos analizė. AB "Alita" finansinių ataskaitų analizė. Horizontali ir vertikali analizės. Finansiniai rodikliai. Likvidumo rodikliai. Finansų struktūros rodikliai. Pelningumo rodikliai. SWOT (SSGG) analizė. Pasirinktų sprendimų komentarai. Stiprybės. Silpnybės. Galimybės. Grėsmės. Išvados. Priedai (4).
  Auditas, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2009-07-27
 • Strateginis auditas: AB "BMW"

  Įvadas. Trumpas įmonės pristatymas: "Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft" (BMW AG). Istorija. Konkurentai. Produktas. Įmonės misija, vizija, tikslai, strategija. Įmonės misija. Vizija. Tikslai. Strategija. Išorinės aplinkos analizė. Galimybės ir grėsmės. PEST analizė. Likvidumo rodikliai. Finansų struktūros rodikliai. Pelningumo rodikliai. Vidinių veiksnių įvertinimo matrica. SSGG analizė. SPACE matrica. Alternatyvios strategijos. Išvados.
  Auditas, laiškas(22 puslapiai)
  2010-05-18
 • Strateginis auditas: AB "OlainFarm"

  Įvadas. Darbo tikslas yra atlikti tarptautinės kompanijos AB "OlainFarm" strateginį auditą ir juo remiantis nustatyti, ar turima bendrovės strategija atitinka esamą realią rinkos situaciją ir jei nustačius, kad visgi strategija nėra efektyvi pateikti savo rekomendacijas, kuriose srityse bendrovė turėtų keisti savo strategiją. Įmonės aprašymas. Konkurentai. Įmonės misija, vizija, tikslai, strategija. Išorinės aplinkos analizė. PEST analizė. Šakos konkurencingumo analizė. M. Porterio penkių konkurencinių jėgų modelis. Išorinių veiksnių įvertinimo matrica. Vidinės aplinkos analizė. Įmonės finansinė analizė. Vidinių veiksnių įvertinimo matrica. SSGG analizė. SPACE matrica. Išvados ir rekomendacijos.
  Auditas, namų darbas(28 puslapiai)
  2010-10-20
 • Strateginis auditas: statybos paslaugos ir nekilnojamo turto valdymas UAB "Vėtrūna"

  Įvadas. Darbo tikslas: atlikti UAB "Vėtrūna" strateginį auditą; nustatyti, ar organizacijos strategija yra efektyvi ir pateikti specifines rekomendacijas kaip ją patobulinti. UAB "Vėtrūna". Įmonės aprašymas. Įmonės vykdoma veikla. Įmonės konkurentai. UAB "Vėtrūna" vizija, vertybės, tikslai bei strategija. Įmonės vizija bei vertybės. Įmonės tikslai bei strategija. Įmonės misija, įmonės ir konkurentų misijų formuluočių palyginimas, UAB "Vėtrūna" patobulintos misijos formuluotės bei kitų formuluočių palyginimo matrica. Išorinės aplinkos analizė. Galimybės ir grėsmės. Galimybės. Grėsmės. PEST analizė. Politinė - teisinė aplinka. Ekonominė aplinka. Socialinė-kultūrinė aplinka. Technologinė aplinka. Šakos konkurencingumo analizė: M. Porterio penkių konkurencinių jėgų modelis ir jo taikymas. Vidinė aplinkos analizė. Stiprybės. Silpnybės. Finansiniai duomenys. UAB "Vėtrūna" SSGG analizė. SPACE matrica. Išvados bei rekomendacijos.
  Auditas, referatas(34 puslapiai)
  2010-06-22
 • Strateginis auditas: UAB "Bitė Lietuva"

  Įvadas. Trumpai apie įmonę. Telekomunikacijų rinkos analizė. Produktų suvartojimas. UAB "Bitė Lietuva" strategija. Paslaugų kokybės gerinimas ir plėtra. Geriausiai aptarnauti mobiliojo ryšio klientus Lietuvoje. Investicijos į inovacijas. UAB "Bitė Lietuva" pajamos. Išorinės aplinkos analizė. Penkių konkurencinių jėgų modelis. Konkurentai. Klientai. Partneriai. UAB "Bitė Lietuva" vidinės aplinkos analizė. Nematerialūs ištekliai. Darbo ištekliai. Materialūs ištekliai. SWOT analizė. Strateginės alternatyvos ir strateginės rekomendacijos.
  Auditas, referatas(23 puslapiai)
  2007-10-10
 • Trumpalaikio turto auditas

  Atsargų auditas. Atsargų gavimo auditas. Atsargų laikymo, išdavimo ir naudojimo auditas. Atsargų apskaitos būdų auditas. Atsargų įkainojimo metodų auditas. Pinigų auditas. Grynųjų pinigų kasoje auditas. Pinigų banko sąskaitose auditas. Pirkėjų įsiskolinimų auditas.
  Auditas, namų darbas(8 puslapiai)
  2010-04-01
 • Trumpalaikių įsipareigojimų auditas

  Įvadas. Trumpalaikiai įsipareigojimai įmonėje. Finansinių įsipareigojimų pripažinimas ir įvertinimas. Kaip elgtis turint skolų. Trumpalaikių įsipareigojimų auditas. Įmonės "Naujieji Pilėnai" trumpalaikių įsipareigojimų auditas. Išvados.
  Auditas, referatas(10 puslapių)
  2007-01-17
 • Trumpalaikių įsipareigojimų auditas: AB "Grigiškės"

  Audito planavimo memorandumas. Įmonės ir jos verslo aprašymas. Finansinės atskaitomybės analitinė apžvalga. PEST analizė. SSGG analizė. Stiprybės. Horizontali finansinė analizė. Vertikali finansinė analizė. Santykinių rodiklių analizė. Bendras audito rizikos įvertinimas. Reikšmingumo ir toleruotinos klaidos apskaičiavimas bei paskirstymas. Rizikų sąrašas. Audito organizavimas trumpalaikių įsipareigojimų srityje. Kontrolės testų sudarymas. Audito procedūrų parinkimas ir audito programos (žingsnių) sudarymas bei atlikimas. Audito išvada ir ataskaita trumpalaikių įsipareigojimų srityje. Toleruotina klaida ir įmonės ir jos verslo apžvalga. Nepriklausomo auditoriaus išvada. Audito ataskaita. Įžanginė dalis. Audito apimtis. Auditoriaus išvada. Finansinė atskaitomybė ir pasiūlymai jos tobulinimui. Vidaus kontrolė. Pastebėjimai dėl specifinių reikalavimų, nustatytų atskiruose teisės aktuose, laikymosi. Kiti bendrovės valdymui svarbūs dalykai. Kiti audito sutartyje numatyti dalykai.
  Auditas, namų darbas(38 puslapiai)
  2012-01-23
 • Valdymo apskaitos realizavimas įmonėje: "Panevėžio statybos trestas"

  Įvadas. Valdymo apskaita. Valdymo apskaitos sąvoka. Valdymo apskaitos esmė. Valdymo apskaitos funkcijos. Finansinės ir valdymo apskaitų palyginimas. Valdymo apskaitos taikymo sritys. Valdymo apskaitos ypatumai. Valdymo apskaitos vieta lietuvos įmonėse. Valdymo apskaitos reglamentavimas. Praktinė dalis. Apie įmonę. Finansinių rodiklių skaičiavimas. Likvidumo rodikliai. Mokumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Sąnaudų lygio santykiniai rodikliai. Finansinio sverto rodikliai. Išteklių valdymo rodikliai. Priedas (1).
  Auditas, referatas(27 puslapiai)
  2012-05-15
 • Valdymo ir kontrolės sistemų auditas

  Įvadas. Struktūrinių fondų auditas. Audito rūmai. Komisijos tarnybos. Valstybių narių vidaus audito tarnybos. Valstybių narių aukščiausiosios institucijos. Kiti auditoriai. Valstybių narių valdymo ir kontrolės sistemos – reguliavimo struktūra. Reguliavimo reikalavimai. Audituotų duomenų atsekamumas. Valstybių narių audito programos. Valstybių narių parengtos išlaidų kontrolės ataskaitos. Valdymo ir kontrolės sistemų auditas. Audito planavimas. Tikrinimas vietoje ir valdymo bei kontrolės sistemų bandymas. Audito ataskaitos. Duomenų užregistravimas ir aptarimas. Audito ataskaitos struktūra. Išvados.
  Auditas, kursinis darbas(20 puslapių)
  2005-11-06
 • Valstybinis auditas

  Įvadas. Audito reikšmė ir būtinumas. Audito reikšmė. Audito būtinumas. Audito sąvoka ir tikslai. Audito rūšys. Audito struktūra. Audito aplinka. Apskaita audito procese. Audito stadijos. Audito planavimo schema. Audito darbo dokumentai. Audito išvados. Tarptautinio audito reikšmė. Tarptautiniai audito standartai. Audito įmonės ir jų veikla. Tarptautinių audito įmonių "karas". Audito įmonių organizacinės struktūros. Tarptautinės audito įmonės Lietuvoje. Auditas išvystytose rinkos šalyse. Išvados. Priedai (3).
  Auditas, kursinis darbas(40 puslapių)
  2007-01-23
 • Veiklos sąnaudų auditas

  Įvadas. Veiklos sąnaudų auditas. Darbo užmokesčio išlaidos. Išvados.
  Auditas, referatas(7 puslapiai)
  2008-03-03
Puslapyje rodyti po